Serie Fasciata ROS

paralume fasciato bianco :

ROS01F lume ↕ 25cm. ↔ 15cm. E14 max.40W

ROS02F sosp. ↕ 125cm. ↔ 45cm. E27 max.60W

ROS03F piantana ↕ 180cm. ↔ 30cm. E27 max.60W

 

paralume fasciato nero:

ROS11F lume ↕ 25cm. ↔ 15cm. E14 max.40W

ROS12F sosp. ↕ 125cm. ↔ 45cm. E27 max.60W

ROS13 F piantana ↕ 180cm. ↔ 30cm. E27 max.60W

 

Etichetta Energetica